Zakładanie spółki przez obcokrajowcaJak założyć spółkę z obcokrajowcem w Polsce? Co warto wiedzieć?

30 grudnia 20230

Założenie spółki z obcokrajowcem w Polsce wymaga przejścia przez kilka etapów i zrozumienia obowiązujących przepisów. Jeśli chcesz wiedzieć, jak tego dokonać sprawdź nasz dzisiejszy artykuł. Zapraszamy do lektury!

Jakie są grupy cudzoziemców?

Aby określić, jakiego typu spółkę możesz założyć ze swoim przyszłym wspólnikiem z zagranicy, ważne jest ustalenie, do której z trzech głównych grup cudzoziemców należy ten partner biznesowy. Polska ustawa rozróżnia:

  1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele tych krajów mają szerokie możliwości zakładania różnych form spółek w Polsce.
  2. Cudzoziemcy posiadający tytuł prawny do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten status umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej na podobnych zasadach jak obywatele UE, w tym założenie spółek.
  3. Pozostali cudzoziemcy, którzy nie mieszczą się w dwóch powyższych kategoriach. Dla tej grupy istnieją pewne ograniczenia co do rodzajów spółek, które mogą zakładać w Polsce, choć nadal mają dostęp do różnych form działalności gospodarczej.

Spółka z obcokrajowcem a zasady pobytu w kraju

Warto wiedzieć, że obcokrajowcy muszą spełnić określone warunki dotyczące pobytu w Polsce, aby móc założyć firmę. Do takich warunków należą m.in. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, czy zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej.

Jak wygląda procedura rejestracji spółki z obcokrajowcem?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Proces rejestracji spółki często wymaga udziału notariusza i może być przeprowadzony online za pomocą systemu S24 lub PRS, pod warunkiem posiadania numeru PESEL i profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Jakie są ograniczenia w zakładaniu spółki z obcokrajowcem?

Niektórzy cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami UE, EOG, USA, ani Szwajcarii, mogą napotkać na ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą oni zakładać jedynie określone rodzaje spółek, takie jak komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Jak wygląda spółka z Polakiem mieszkającym za granicą?

Istnieje także ważny aspekt dotyczący zakładania spółki z udziałem obcokrajowca, który warto rozważyć. Chodzi o sytuację, gdy spółka ma być założona wspólnie z obywatelem polskim, który mieszka poza granicami kraju. W takim przypadku, przepisy prawne nie nakładają żadnych dodatkowych ograniczeń. Obywatel Polski, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, ma prawo do zakładania spółki w Polsce wraz z innymi osobami, w tym z cudzoziemcami.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże w zrozumieniu procesu zakładania spółki z obcokrajowcem. Masz jeszcze inne pytania lub wątpliwości? Odezwij się do nas, a postaramy się na wszystkie kwestie odpowiedzieć.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *