USŁUGA PRAWNAZakładanie i przekształcanie spółek

Pomoc prawna dla spółek, firm

Spółki prawa handlowego pozwalają na wybór najkorzystniejszej formy prawnej dla danej działalności gospodarczej. Na każdym etapie procesu zakładania i przekształcania spółek pomocą służy Kancelaria Prawna ZKZ.

Dlaczego warto zakładać spółki?

KORZYŚCI SPÓŁEK HANDLOWYCH

Przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki prawa handlowego niesie za sobą wiele korzyści, wśród których wymienić należy przede wszystkim: ograniczenie lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności majątkiem osobistym przedsiębiorcy, optymalizacja podatkowa, swoboda dokonywania zmian w składzie osobowym przedsiębiorstwa, ułatwienia w zarządzaniu rozrastającymi się strukturami przedsiębiorstwa.

Rodzaje spółek

Polskie prawo przewiduje istnienie następującego rodzaju spółek:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

W zależności od potrzeb klienta i jego sytuacji gospodarczej dobierana jest forma prawna najodpowiedniejsza dla jego przedsiębiorstwa.

Zakładanie spółek

Mimo obietnic kolejnych rządów, założenie spółki nadal jest w Polsce procesem skomplikowanym, dlatego jego przeprowadzenie warto powierzyć Kancelarii Prawnej ZKZ. W ramach usługi założenia spółki klient otrzymuje:

 • analizę swojej sytuacji i dobór odpowiednich narzędzi,
 • sporządzenie projektu umowy spółki (lub statutu),
 • rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Urzędzie Skarbowym.

Przekształcenia spółek

OPIEKA PRZY ZMIANACH W FIRMIE

Rozwój istniejących przedsiębiorstw wymaga często przebudowania ich struktur, włączając w to dokonanie przekształceń w rozumieniu prawa handlowego. W zależności od potrzeb klienta przekształcić można:

 • spółkę cywilną w dowolną spółkę prawa handlowego,
 • spółkę osobową jednego typu w spółkę osobową innego typu lub spółkę kapitałową,
 • spółkę kapitałową jednego typu w spółkę kapitałową innego typu lub spółkę osobową.

Usługa przekształcenia spółki obejmuje przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokonanie rejestracji przekształconej spółki we właściwych sądach, rejestrach i urzędach.

Łączenie i podział spółek

Nieodłącznym elementem rzeczywistości gospodarczej jest dokonywanie fuzji i przejęć, których prawną konsekwencją jest konieczność dokonania formalnego połączenia lub podziału spółek prawa handlowego. Dzięki współpracy z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi Kancelaria Prawna ZKZ może zaoferować doradztwo i reprezentację na każdym etapie procesu łączenia i podziału spółek.

działania w ramach zakładania i przekształceń spółek

ZAKŁADANIE SPÓŁEK
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK
BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK
ŁĄCZENIE I PODZIAŁ SPÓŁEK

Najczęściej Zadawane Pytania

Jaki jest proces zakładania spółki z o.o. lub spółki akcyjnej?

Zakładanie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej wymaga spełnienia szeregu wymogów, w tym sporządzenia umowy spółki, zgromadzenia wymaganego kapitału zakładowego, zgłoszenia spółki do odpowiednich rejestrów oraz przeprowadzenia szeregu innych formalności.

Czy mogę zmienić formę prawną mojej firmy, nie zamykając jej działalności?

Tak, przekształcenie firmy w inną formę prawną nie wymaga zakończenia jej działalności. Proces przekształcenia obejmuje szereg kroków prawnych, które pozwalają firmie kontynuować działalność podczas całego procesu. Wymaga to jednak skomplikowanych procedur prawnych, dlatego zaleca się skonsultowanie takiego procesu z doświadczonym prawnikiem.

Co to jest umowa spółki i jakie elementy powinna zawierać?

Umowa spółki to dokument, który reguluje zasady działania spółki. Powinna zawierać informacje takie jak nazwa i siedziba spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacje o wkładach wspólników, zasady podejmowania decyzji, zasady podziału zysków i strat oraz procedury związane z ewentualnym rozwiązaniem spółki.

ZAKŁADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie zakładania i przekształcania spółek