USŁUGA PRAWNAPrawo transportowe

Obsługa prawna dla transportu

Kancelaria Prawna ZKZ oferuje kompleksową pomoc prawną dla firm działających w branży transportu drogowego na terenie kraju i za granicą. Nasze usługi obejmują obszar zarówno krajowego, jak i międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego przewozu drogowego, a także kwestie regulowane umową spedycji oraz umową przewozu.

Usługi

PRAWO TRANSPORTOWE

Kancelaria Prawna ZKZ oferuje swe usługi dla przedsiębiorców sektora branży transportowo – spedycyjnej. Prowadzimy sprawy związane z wyborem, czy też zmianą formy prawnej firmy przedsiębiorcy. Pomagamy w procesie uzyskiwania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Ułatwiamy zarówno zrozumienie wymogów prawnych, jak i kompletowanie niezbędnych dokumentów. Podobnie postępujemy w przypadku uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz rzeczy. Nasza obsługa obejmuje pomoc w procesie aplikowania o certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, jak i uzyskiwanie licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Zajmujemy się również sporządzaniem umów zleceń transportowych, umów spedycyjnych, umów przewozu, reprezentujemy przedsiębiorcę w sprawach związanych z Konwencją CMR, ADR, AETR, czy INCOTERMS 2010.

Świadczona pomoc prawna obejmuje nadto swym zakresem reprezentację przedsiębiorcy z branży transportowo – spedycyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym we wszelkich postępowaniach kontrolnych, w tym przed ITD, w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej. Szybko i skutecznie windykujemy należności uzyskując tytuły wykonawcze na terenie Unii Europejskiej, inicjujemy postępowania karne, prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy.

Kompleksowa pomoc prawna

W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Działamy profesjonalnie i indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego klienta, zapewniając kompleksową i skuteczną pomoc prawną. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom pełnego wsparcia prawnego, umożliwiającego skuteczne i bezpieczne prowadzenie działalności w branży transportowej.

usługi w ramach prawa transportowego

USŁUGI DLA FIRM TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH
UMOWY TRANSPORTOWE, SPEDYCYJNE, PRZEWOZU
CMR, ADR, AETR, INCOTERMS 2010
REPREZENTACJA PRZY KONTROLI, PRZED SĄDAMI I ORGANAMI

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie są wymogi dotyczące uzyskania licencji na przewóz drogowy?

Licencja na przewóz drogowy jest dokumentem, który upoważnia przedsiębiorcę do wykonywania działalności w zakresie przewozu drogowego na terenie danego kraju lub międzynarodowo. Zazwyczaj obejmują spełnienie określonych standardów dotyczących zdolności finansowej, rzetelności i profesjonalizmu.

Czy mogę samodzielnie sporządzić umowę przewozu lub umowę spedycyjną?

Teoretycznie tak, ale zaleca się skonsultowanie takiego dokumentu z prawnikiem specjalizującym się w prawie transportowym. Umowy te często są skomplikowane i zawierają wiele szczegółów, które mogą wpływać na prawa i obowiązki stron. Błąd w umowie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Co to jest Konwencja CMR i jakie są jej konsekwencje dla mojego przedsiębiorstwa?

Konwencja CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route) to międzynarodowa umowa regulująca przewóz towarów drogą lądową. Zawiera ona szereg zasad dotyczących takich aspektów jak odpowiedzialność przewoźnika, dokumentacja przewozowa czy procedury w razie uszkodzenia ładunku. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zajmuje się przewozem międzynarodowym, musisz przestrzegać zasad zawartych w tej konwencji.

PRAWO TRANSPORTOWE - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie prawa transportowego