USŁUGA PRAWNAPrawo kontraktowe

Prawo kontraktowe, kontrakty w prawie

Prawidłowo skonstruowana umowa to podstawa dobrych stosunków między kontrahentami. Przedsiębiorcy wchodzący w relacje z konsumentami powinni także pamiętać o konieczności zbadania stosowanych wzorców umownych i ogólnych warunków umów pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Czym jest umowa według prawa kontraktowego?

PISEMNA I USTNA

Umowa według prawa kontraktowego jest porozumieniem między dwiema lub więcej stronami, które tworzą zobowiązania prawne. To podstawowe narzędzie stosowane w działalności gospodarczej i codziennym życiu, mające na celu uregulowanie relacji między stronami. Umowa może dotyczyć różnych dziedzin, takich jak sprzedaż, wynajem, dostawa towarów lub usług, zatrudnienie, współpraca biznesowa i wiele innych. Aby umowa była wiążąca, muszą być spełnione pewne elementy.

Po pierwsze, musi istnieć oferta, czyli jedna ze stron przedstawia drugiej propozycję zawarcia umowy. Następnie druga strona musi zaakceptować tę ofertę, tworząc tzw. przyjęcie. Ważne jest, aby oferta i przyjęcie były jednoznaczne i zgodne co do istotnych warunków umowy.

Oferta Kancelarii Prawnej ZKZ w zakresie prawa kontraktowego

W SZCZEGÓLNOŚCI

  • Przygotowywanie projektów umów
  • Weryfikację projektów umów zaproponowanych przez kontrahentów Klienta
  • Przygotowywanie projektów ugód
  • Doradztwo związane z wykonywaniem umów
  • Pomoc w rozwiązywaniu, wypowiadaniu i wygasaniu umów
  • Audyt umów, których stroną jest Klient

Szczególnym obszarem specjalizacji Kancelarii Prawnej ZKZ jest prowadzenie negocjacji umów w imieniu klienta

klientom wchodzących w relacje z konsumentami, Kancelaria ZKZ proponuje:

Audyt stosowanych przez przedsiębiorcę ogólnych warunków umów i wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
Reprezentację w sporach konsumenckich, w tym w sporach z Powiatowymi Rzecznikami Praw Konsumenta oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przygotowywanie i opiniowanie ogólnych warunków umów i wzorców umownych
Reprezentację w sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone

Opieka prawna w zakresie Prawa kontraktowego obejmuje:

NEGOCJOWANIE UMÓW
SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW
ZABEZPIECZENIA UMÓW
MONITOROWANIE REALIZACJI UMÓW
EGZEKWOWANIE UMÓW

Najczęściej Zadawane Pytania

Czym różni się umowa od kontraktu w prawie kontraktowym?

W prawie kontraktowym terminy „umowa” i „kontrakt” są często używane zamiennie. Obie te koncepcje odnoszą się do dobrowolnego porozumienia między dwoma lub więcej stronami, które jest prawnie wiążące. Choć te terminy są bardzo podobne, umowa może odnosić się do prostszego porozumienia, które jest prawo-technicznie mniej formalne, podczas gdy kontrakt często wiąże się z większą formalnością i precyzją w definiowaniu warunków porozumienia.

Co to jest roszczenie z tytułu naruszenia kontraktu?

Roszczenie z tytułu naruszenia kontraktu powstaje, gdy jedna ze stron nie spełni zobowiązań wynikających z kontraktu. Może to obejmować nie spełnienie zobowiązań w określonym czasie, niewykonanie zobowiązań w sposób zgodny z kontraktem, lub całkowite niewypełnienie zobowiązań. Strona poszkodowana przez naruszenie kontraktu ma prawo do żądania naprawienia szkody, co może obejmować odszkodowanie finansowe, wykonanie zobowiązania lub odstąpienie od kontraktu.

Co to jest kontrakt jednostronny a co to jest kontrakt dwustronny?

Kontrakt jednostronny to typ umowy, w której tylko jedna strona ma zobowiązania. Przykładem może być polisa ubezpieczeniowa, gdzie ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić w razie zaistnienia określonego zdarzenia, a druga strona nie ma innych obowiązków poza zapłatą składki. Kontrakt dwustronny charakteryzuje się natomiast tym, że obie strony mają zobowiązania. Typowym przykładem jest umowa sprzedaży, gdzie jedna strona obiecuje dostarczyć towar, a druga strona obiecuje za niego zapłacić.

PRAWO KONTRAKTOWE - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie prawa kontraktowego