USŁUGA PRAWNAWindykacja należności

Usługi windykacyjne

Kancelaria ZKZ świadczy kompleksowe usługi windykacyjne. Usługi te obejmują windykację przedsądową, postępowania sądowe we wszystkich trybach, postępowanie egzekucyjne oraz egzekucję należności w postępowaniu upadłościowym. Kancelaria ZKZ pomaga na każdym etapie procesu, gwarantując profesjonalne wsparcie oraz odpowiednie działania zgodne z obowiązującym prawem.

Windykacja przedsądowa

DZIAŁANIA PRAWNE

 • ocena długu i ustalenie strategii działania,
 • negocjacje z dłużnikiem,
 • rozwiązywanie problemów z przedawnieniem,
 • windykacja telefoniczna,
 • udostępnianie pieczęci prewencyjnej,
 • sporządzanie ugód z harmonogramem spłat,
 • zabezpieczenia spłat hipotekami, zastawami rejestrowymi, przewłaszczeniem na zabezpieczenie, cesją wierzytelności przyszłych z innych umów, wekslem z poręczeniem.

Postępowanie sądowe

UZYSKIWANIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO

 • postępowanie zabezpieczające,
 • postępowanie nakazowe,
 • postępowanie uproszczone,
 • postępowanie upominawcze,
 • elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd w Lublinie),
 • europejskie postępowanie nakazowe,
 • postępowanie klauzulowe,
 • skarga pauliańska,
 • postępowanie o uznanie umów dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciela w trybie art. 59 KC,
 • zawiadamianie prokuratury w przypadku podejrzenia popełnienia przez dłużnika przestępstwa udaremniania zaspokojenia wierzyciela, przywłaszczenia, oszustwa, lub innych.

Postępowanie egzekucyjne

KROK PO KROKU

 • wniosek o wszczęcie egzekucji,
 • poszukiwanie majątku dłużnika,
 • uzyskiwanie informacji na temat stanu egzekucji,
 • kierowanie egzekucji do majątku wspólnego małżonków,
 • postępowanie z powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • skargi na czynności komornika,
 • weryfikacja planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji,
 • postępowanie o sądowe wyjawienie majątku,
 • postępowanie o wpis dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Postępowanie upadłościowe

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • zabezpieczenia majątku dłużnika,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • udział w zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli,
 • weryfikacja podziału funduszów masy upadłościowej,
 • postępowanie o sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

działania dla windykacji należności

WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
POSTĘPOWANIE SĄDOWE
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Najczęściej Zadawane Pytania

Czym różni się windykacja polubowna od windykacji sądowej?

Windykacja polubowna to proces odzyskiwania długów, który nie wymaga udziału sądu. W jego ramach, windykator prowadzi negocjacje z dłużnikiem, starając się ustalić dogodne dla obu stron warunki spłaty zobowiązania. Windykacja sądowa natomiast to proces, który rozpoczyna się po nieudanej windykacji polubownej i obejmuje wszczęcie postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego, który umożliwia egzekucję długu.

Co mogę zrobić, jeśli mój dłużnik nie płaci, pomimo wielokrotnych próśb o zapłatę?

W takim przypadku można podjąć działania windykacyjne, począwszy od windykacji polubownej, która obejmuje wysyłanie wezwań do zapłaty, rozmowy telefoniczne, negocjacje i mediacje. Jeżeli te metody okażą się nieskuteczne, można przejść do windykacji sądowej, która może zakończyć się wydaniem tytułu wykonawczego i przystąpieniem do egzekucji długu.

Czy mogę samodzielnie przeprowadzić windykację sądową?

Tak, wierzyciel ma prawo samodzielnie złożyć pozew do sądu w celu odzyskania długu. Jednakże proces sądowy może być skomplikowany i wymaga dobrej znajomości prawa. Wielu wierzycieli decyduje się zatem na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej lub prawnika.

Czy windykacja sądowa zawsze kończy się egzekucją komorniczą?

Nie zawsze. Wydanie przez sąd tytułu wykonawczego daje podstawę do przystąpienia do egzekucji komorniczej, ale nie oznacza, że do niej dojdzie. Często samo wydanie tytułu wykonawczego motywuje dłużnika do zapłaty długu. Jeżeli jednak dłużnik nadal odmawia zapłaty, wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - KONTAKT Z KANCELARIĄzadzwoń do nas, napisz e-mail lub wyślij zapytanie

wyślij zapytanie w sprawie windykacji należności