Zakładanie spółki przez obcokrajowcaCzy obcokrajowiec może zarejestrować spółkę z o.o. bez numeru PESEL?

29 grudnia 20230

Chcesz zarejestrować spółkę w Polsce, ale nie masz numeru PESEL? W dzisiejszym artykule sprawdzimy, czy jako obcokrajowiec nieposiadający tego numeru identyfikacyjnego, będziesz w stanie to zrobić. Zapraszamy do lektury!

Czy obcokrajowiec może zarejestrować spółkę z o.o. bez numeru PESEL?

Na początku chcemy zaznaczyć, że obcokrajowiec, który nie posiada numeru PESEL, może założyć w Polsce spółkę z o.o.  Brak numeru identyfikacyjnego nie jest przeszkodą w procesie rejestracji.

Jak wygląda rejestracja spółki przez cudzoziemca bez nr PESEL?

Zawarcie umowy spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowca można dokonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie elektronicznego wzorca umowy spółki dostępnego w internecie. Drugi sposób to zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, wymagającego fizycznej obecności u notariusza.

Jeśli umowa spółki ma być zawarta drogą elektroniczną, niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Taki podpis można uzyskać u certyfikowanych dostawców. Lista dostawców dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest kluczowe do zawarcia umowy spółki przez internet, co stanowi wygodną opcję dla osób, które nie mogą lub nie chcą odbywać formalności w Polsce osobiście.

Po zawarciu umowy spółki konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda spółka musi zostać zarejestrowana w KRS w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Od 1 lipca 2021 roku rejestracja spółek w KRS jest możliwa wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu S24. Wnioski o rejestrację spółki w KRS należy składać elektronicznie, co dodatkowo podkreśla znaczenie posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w procesie zakładania spółki przez obcokrajowca.

Uzyskanie numeru PESEL przez obcokrajowca

Chcemy zaznaczyć, że otrzymanie numeru PESEL przez obcokrajowca nie jest trudne. Jeśli cudzoziemiec zamelduje się w Polsce na okres dłuższy niż 30 dni, urząd gminy nada mu numer PESEL automatycznie. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie może się zameldować, a wymagany jest numer PESEL, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy​.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce w 2023 roku wynosi 5 000 złotych. Wartość nominalna każdego udziału w spółce nie może być niższa niż 50 złotych. Ważne jest, aby wspólnicy spółki wniosły wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego. Wartość kapitału zakładowego może przyjąć formę pieniężną lub niepieniężną, na przykład w postaci wierzytelności czy nieruchomości.

Cudzoziemiec może zarejestrować spółkę z o.o. w Polsce bez numeru PESEL, korzystając z podpisu kwalifikowanego lub uzyskując PESEL w prosty sposób. Proces ten wymaga jednak pewnych formalności i często wskazane jest skorzystanie z pomocy specjalisty w tej dziedzinie.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »