Kancelaria adwokackaJak wygląda postępowanie upadłościowe krok po kroku?

19 lutego 20240

Widmo niewypłacalności i utraty majątku jest bardzo stresujące. Często jedynym rozwiązaniem w przypadku zadłużenia wydaje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak wygląda takie postępowanie i czy rzeczywiście pozwala ono uwolnić się od długów? Wyjaśniamy.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką

Pierwszym krokiem w procesie upadłościowym jest złożenie formalnego wniosku do sądu przez osobę zadłużoną bądź jej wierzycieli. W dokumencie tym powinna zostać dokładnie przedstawiona obecna sytuacja finansowa dłużnika. Do składanego wniosku o upadłość konsumencką należy dołączyć wszystkie istotne dokumenty, które potwierdzają brak możliwości uregulowania zobowiązań przez osobę borykającą się z zadłużeniem. Sąd ocenia je pod kątem formalnym i merytorycznym. Warto pamiętać, że skrupulatne przygotowanie dokumentacji, a także jej kompletność mają duży wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Analiza sytuacji finansowej dłużnika

W kolejnym etapie postępowania upadłościowego sąd wyznacza syndyka, aby przeprowadził on szczegółową analizę sytuacji finansowej osoby zadłużonej i ustalił powody, dla których zalega ona z uregulowaniem zobowiązań. Weryfikacja ta pozwala na ocenę, czy istnieje możliwość restrukturyzacji zadłużenia, czy też jedynym rozwiązaniem jest likwidacja majątku. Syndyk ma za zadanie również oszacować, w jakim stopniu da się zaspokoić roszczenia wierzycieli. W tym czasie dłużnik ma ograniczone prawo do dysponowania swoim majątkiem.

Przygotowanie planu spłaty zadłużenia

W zależności od wyników analizy finansowej dokonanej przez syndyka sąd podejmuje decyzję o dalszym kierunku działania. Jeżeli sytuacja dłużnika na to pozwala, zostaje opracowywany plan spłaty zobowiązań, który ma na celu odbudowanie jego płynności finansowej. Długi osoby upadłej są rozkładane na mniejsze raty, a cały proces ich spłaty zwykle trwa kilka lat. Czasami jednak restrukturyzacja zobowiązań finansowych nie jest możliwa. Wtedy syndyk przystępuje do likwidacji majątku dłużnika, nadzorując sprzedaż należących do niego rzeczy. Uzyskane w ten sposób środki zostają następnie przeznaczane na pokrycie nieuregulowanych zobowiązań.

Zaspokojenie roszczeń wierzycieli

Ostatnim etapem postępowania upadłościowego jest podział środków finansowych między wierzycieli. Kolejność i wysokość przyznanych należności są ściśle określone przez prawo z uwzględnieniem poszczególnych kategorii wierzytelności. Syndyk sporządza plan pozwalający pokryć zaległe zobowiązania dłużnika, który musi zostać zatwierdzony przez sąd. Należy jednak mieć na uwadze, że zazwyczaj roszczenia wierzycieli są pokrywane tylko częściowo w zależności od kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką.

Postępowanie upadłościowe często pozwala osobom borykającym się z problemami finansowymi wyjść z pętli zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie bankructwa osobistego pociąga za sobą brak możliwości wzięcia kredytu w banku w ciągu kilku najbliższych lat. Decydując się na upadłość konsumencką, warto skorzystać z usług kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie upadłościowym, co w naszej ocenie może zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd. Zatem jeśli potrzebujesz pomocy, służymy pomocą.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »