Kancelaria adwokackaCo prawo pracy mówi o zatrudnieniu pracowników tymczasowych?

19 lutego 20240

Czy praca tymczasowa może być korzystną formą zatrudnienia? Czy pracownicy okresowo pełniący obowiązki w danej firmie mogą liczyć na takie samo wynagrodzenie co pozostali? Jak wygląda zatrudnianie takich osób? Sprawdź, co prawo pracy mówi na temat pracowników tymczasowych.

Jakie są zasady zatrudniania pracowników tymczasowych?

Pracownicy tymczasowi to osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej, które są następnie delegowane do wybranej firmy określanej pracodawcą użytkownikiem. Takie zatrudnienie regulowane jest przez specjalne przepisy prawne mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ochrony osób zatrudnionych.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika tymczasowego

Firma korzystająca z usług pracownika tymczasowego ma obowiązek zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Musi ona dostarczyć osobie zatrudnionej odpowiednią odzież ochronną, zorganizować dla niej szkolenie BHP i prowadzić ewidencję jej czasu pracy. Przepisy prawa pracy wskazują, że pracodawca powinien zaznajomić pracownika tymczasowego z zakresem jego obowiązków i przysługującymi mu przywilejami. Jest on również zobowiązany do udostępnienia osobie zatrudnionej pomieszczeń socjalnych, z których korzystają pozostali. Pracodawca użytkownik ma także obowiązek udzielenia pracownikowi tymczasowemu urlopu wypoczynkowego, jeśli okres jego zatrudnienia w firmie przekracza 6 miesięcy.​

Kto pokrywa koszty zatrudnienia pracownika tymczasowego?

Koszty związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego pokrywa agencja pracy tymczasowej. Obejmują one nie tylko jego wynagrodzenie, ale również składki ZUS, podatek i inne wydatki dotyczące stosunku pracy. Natomiast pracodawca użytkownik płaci agencji za usługi osoby zatrudnionej. Ma on również obowiązek przekazania informacji na temat wysokości stawki za godzinę pracy w jego przedsiębiorstwie. Pracownicy tymczasowi powinni bowiem zarabiać tyle samo, co pozostałe osoby zatrudnione w firmie.

Ile wynosi czas trwania umowy o pracę tymczasową?

Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do danego przedsiębiorstwa na maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Ma to na celu ochronę osób zatrudnionych przed nadużyciami, a także sprawia, że praca tymczasowa nie staje się formą zatrudnienia na czas nieokreślony​.

Jakie prawa ma pracownik tymczasowy?

Pracownicy tymczasowi mają prawo do takich samych składek ZUS jak osoby zatrudnione na stałe. Dotyczą one ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, emerytalnego, chorobowego czy też wypadkowego. Mogą oni także korzystać z urlopu wypoczynkowego, którego wymiar jest uzależniony od czasu pozostawania do dyspozycji pracodawcy użytkownika.

Z reguły osoby wydelegowane przez agencję pracy tymczasowej do pełnienia obowiązków w wybranej firmie mają takie same prawa, co pozostali pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Naszym zdaniem praca tymczasowa może być dobrą formą zatrudnienia dla osób uczących się lub okresowo przebywających w kraju. A Ty co sądzisz na temat tymczasowego zatrudnienia? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »