Kancelaria adwokackaCzy można pracować z domu? Co prawo pracy mówi o pracy zdalnej?

14 grudnia 20230

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy zdalnej? Na jakich zasadach odbywa się wykonywanie zadań zawodowych z domu? Wyjaśnimy Ci, jakie obowiązki związane z pracą zdalną określa prawo pracy wobec pracodawcy i pracownika.

Czy praca zdalna wymaga sporządzenia odrębnej umowy?

Praca zdalna może być wprowadzona na podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, co oznacza, że nie zawsze wymaga sporządzania odrębnej umowy o pracę. Jeśli jednak stronom zależy na tym, aby ta forma wykonywania obowiązków zawodowych została udokumentowana na papierze, może zostać przygotowany aneks do umowy. W dokumencie tym powinny zostać określone wszystkie aspekty pracy zdalnej, m.in. miejsce jej wykonywania, sposób komunikacji, oczekiwane godziny pracy oraz kwestie związane z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji. Polskie prawo pracy przewiduje możliwość wykonywania obowiązków zawodowych w systemie hybrydowym, jak i całkowitą pracę zdalną.

Jakie obowiązki ma pracownik pracujący zdalnie?

Osoba wykonująca pracę zdalną ma obowiązek przestrzegania ustalonych godzin pracy i terminów realizacji zadań. Powinna ona skutecznie komunikować z pracodawcą i zespołem, a także regularnie informować o postępach w pracy. Pracownik musi także dbać o powierzony sprzęt i używać go zgodnie z przeznaczeniem. Do obowiązków osoby wykonującej pracę zdalnie należy również zapewnienie bezpieczeństwa danych firmy poprzez stosowanie informatycznych zabezpieczeń i ochronę poufnych informacji. Pracownik powinien dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, organizując sobie komfortowe stanowisko pracy i regularnie robiąc przerwy.

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiednich narzędzi i sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej — np. komputera służbowego i telefonu. Powinien on również zorganizować dla osoby zatrudnionej odpowiednie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, aby wiedziała ona, jak dbać o ochronę danych przedsiębiorstwa. Jego obowiązkiem jest również zapewnienie pracownikowi oprogramowania zapobiegającego przechwytywaniu danych przez osoby do tego nieuprawnione.

Nawet jeśli osoba zatrudniona wykonuje swoje obowiązki zawodowe w domu, pracodawca musi szanować jej prawa do odpoczynku i urlopu, a także przestrzegać regulacji dotyczących czasu pracy. Powinien on również regularnie aktualizować i przekazywać osobom zatrudnionym politykę firmy dotyczącą pracy w domu oraz informować o wszelkich zmianach w regulaminie.

Pracownik po zawarciu porozumienia z pracodawcą ma prawo wykonywać swoje obowiązki zawodowe w domu. Zgodnie z prawem pracy obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie osobie zatrudnionej sprzętu niezbędnego do pracy i jasne określenie jej zakresu zadań. Natomiast pracownik powinien rzetelnie wykonywać swoją pracę i regularne raportować jej postępy. W naszej ocenie praca zdalna może być wygodną formą realizacji obowiązków zawodowych zwłaszcza przez osoby, które mieszkają daleko od swojego miejsca zatrudnienia lub mają pod opieką małe dzieci. Co sądzisz o pracy w domu? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *