Kancelaria adwokackaCo dzieje się ze środkami na koncie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

15 grudnia 20230

Wychodzenie z zadłużenia przez osobę, która ogłosiła upadłość konsumencką, jest nie tylko czasochłonne, ale często również trudne. Chcesz wiedzieć, co dzieje ze środkami finansowymi na koncie dłużnika po ogłoszeniu upadłości? Jak wtedy wygląda zarządzanie funduszami osoby upadłej? Przeczytaj nasz artykuł i rozwiej swoje wątpliwości.

Czy bank może zablokować konto osobie upadłej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą konkretne konsekwencje, a jedną z nich jest zwykle zablokowanie osobie zadłużonej dostępu do rachunku bankowego. To część standardowej procedury mającej na celu zabezpieczenie środków, które mogą zostać przeznaczone na spłatę wierzycieli. Zamrożenie konta bankowego następuje zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu informacji o upadłości konsumenckiej i trwa do momentu, gdy syndyk lub sąd wyda decyzje dotyczące dalszego postępowania. W tym czasie dłużnik nie ma dostępu do zgromadzonych na rachunku środków.

Co dzieje się ze środkami na koncie dłużnika?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zarządzanie środkami finansowymi osoby zadłużonej przejmuje syndyk, który szczegółowo analizuje pieniądze zgromadzone na koncie dłużnika. Następnie określa on, jaka ich część może zostać wykorzystana do spłaty długów. Niektóre środki są jednak prawnie chronione i wyłączone z masy upadłościowej — należą do nich między innymi otrzymywane przez dłużnika świadczenia alimentacyjne, zasiłek rodzinny i socjalne formy pomocy finansowej. Należy także pamiętać, że osoba upadła nie może zostać całkowicie pozbawiona środków do życia, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Jak upadły może korzystać ze środków na koncie po upadłości?

Chociaż dostęp dłużnika do środków pieniężnych znajdujących się na jego koncie jest ograniczony po ogłoszeniu przez niego upadłości konsumenckiej, to powinien on mieć zapewnione fundusze na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Zarządzanie majątkiem osoby zasłużonej zostaje powierzone syndykowi, dlatego powinien on wyznaczyć określoną sumę pieniędzy do dyspozycji upadłego. Zdarza się także, że sąd ustala miesięczny budżet, z którego dłużnik może korzystać. Środki te często są przeznaczone na podstawowe wydatki — m.in. zakup żywności, pokrycie rachunków za mieszkanie, opłaty komunalne czy też leczenie.

Zwykle osoba borykająca z problemami finansowymi ma prawo korzystać z kwoty wynoszącej równowartość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, natomiast dostęp do innych środków pozostaje zablokowany do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Korzystanie z funduszy przez dłużnika w tym okresie jest regularnie monitorowane przez syndyka.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym osoby zadłużonej zostają zabezpieczone w celu przeznaczenia ich na pokrycie należności wierzycieli. Zarządzanie majątkiem dłużnika przejmuje syndyk, którego zadaniem jest wyznaczenie sumy na pokrycie zaległych zobowiązań upadłego. Co sądzisz o takim działaniu? Podziel się swoją opinią w komentarzu pod artykułem.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »