Zakładanie spółki przez obcokrajowcaOgraniczenia dotyczące prowadzenia spółki przez cudzoziemców w Polsce. Kogo dotyczą?

16 grudnia 20230

Czy rzeczywiście wszyscy cudzoziemcy mają swobodę zakładania działalności w Polsce? Których obcokrajowców obejmują ograniczenia dotyczące prowadzenia spółek w naszym kraju? Czego one dotyczą i czy mają znaczący wpływ na działanie firmy? Przeczytaj nasz artykuł i rozwiej swoje wątpliwości.

Ograniczenia dotyczące prowadzenia firmy przez obcokrajowca

Głównymi ograniczeniami, z którymi mogą spotkać się cudzoziemcy zainteresowani założeniem spółki w Polsce, są te związane ze statusem prawnym prowadzonej działalności. Osoby spoza Unii Europejskiej i EFTA zwykle mogą swobodnie zakładać tylko spółki komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasami przy zakładaniu spółki przez obcokrajowca w Polsce wymaga się od niego posiadania zezwolenia na pobyt stały lub innego dokumentu legalizującego pobyt na terenie naszego kraju. Ograniczenia te mają na celu ochronę ważnych sektorów gospodarki i zapewnienie kontroli nad działalnością gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej.

Jakich cudzoziemców nie obejmują ograniczenia?

Cudzoziemcy z państw Unii Europejskiej, EFTA oraz posiadający status rezydenta długoterminowego UE mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce bez dodatkowych ograniczeń. Osoby te mogą podobnie jak obywatele polscy zakładać spółki o dowolnej formie prawnej. Z ograniczeń są również zwolnione osoby posiadające Kartę Polaka lub będące członkami rodzin obywateli UE przebywających w Polsce. Dzięki temu mogą one swobodnie zakładać i prowadzić zarówno firmy jednoosobowe, jak i spółki kapitałowe. Ta swoboda działania sprzyja międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycjom, a także jest zgodna z zasadą nieograniczonego przepływu osób i kapitału w ramach Unii Europejskiej.

Czy obcokrajowiec może być wspólnikiem w polskiej spółce?

Z reguły cudzoziemcy mogą być wspólnikami w polskich spółkach, jednak podobnie jak przy zakładaniu działalności obcokrajowcy mogą się spotkać z pewnymi ograniczeniami co do formy prawnej firmy, w której mają zostać udziałowcami. Obywatele z państw UE i EFTA, a także osoby posiadające zezwolenie na pobyt, mogą wstępować we wszystkie firmy niezależnie od ich statusu prawnego. Natomiast cudzoziemcy spoza tych grup mają możliwość wchodzenia głównie we spółki komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenia te jednak dotyczą tylko formy prawnej spółki, a nie udziału procentowego czy roli w zarządzaniu. W ten sposób nawet obcokrajowcy spoza UE i EFTA mają możliwość aktywnego uczestnictwa w polskim rynku gospodarczym.

W niektórych przypadkach obcokrajowcy, którzy chcą założyć firmę w Polsce, muszą liczyć się z ograniczeniami. Jednak zwykle dotyczą one jedynie formy prowadzonej działalności, a nie jej zakresu. Oznacza to, że polski rynek jest cały czas otwarty na cudzoziemców pragnących prowadzić spółki na terenie Rzeczpospolitej, co w naszej ocenie stwarza dla nich szerokie możliwości rozwoju. Jakie jest Twoje zdanie na temat ograniczeń związanych z zakładaniem działalności przez obcokrajowców w Polsce? Daj znać w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *