Zakładanie spółki przez obcokrajowcaCzy obcokrajowiec może prowadzić firmę w Polsce? Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

16 grudnia 20230

Otwartość na świat i wolność rynkowa sprawiają, że wielu cudzoziemców rozważa założenie działalności gospodarczej w Polsce. Czy obcokrajowiec może prowadzić firmę na terenie Rzeczpospolitej? Jakie warunki musi on spełnić i jakie są zasady zakładania spółki w Polsce przez cudzoziemca? Wyjaśniamy.

Czy obcokrajowiec może prowadzić firmę w Polsce?

Na swobodę zakładania działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce ma zwykle wpływ kraj ich pochodzenia. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) oraz cudzoziemcy z krajów, które zawarły specjalne umowy z UE lub Polską, mogą prowadzić działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Prawo do założenia spółki w Polsce przez obcokrajowca dotyczy osób posiadających zezwolenie na pobyt stały i kartę rezydenta długoterminowego UE. Osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenia czasowego, np. w celach edukacyjnych lub rodzinnych, uchodźcy i cudzoziemcy podlegający innym formom ochrony oraz obcokrajowcy posiadający ważną Kartę Polaka również mogą zakładać własne firmy na terenie Rzeczpospolitej.

Zasady dotyczące zakładania firmy przez obcokrajowca

Cudzoziemiec musi posiadać odpowiednią wizę lub kartę pobytu, która uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Powinien on także zdecydować się na konkretną formę prowadzenia swojego biznesu — np. jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z o.o. czy też spółkę akcyjną. Przed uruchomieniem firmy konieczne jest zarejestrowanie jej w odpowiednim urzędzie, co wiąże się z wypełnieniem stosownych dokumentów i spełnieniem wymogów prawnych. Cudzoziemiec musi posiadać numer NIP i REGON, a także zapoznać się z polskimi przepisami podatkowymi i księgowymi, aby prawidłowo prowadzić swoją działalność w Polsce.

Co powinien zrobić obcokrajowiec, aby móc prowadzić firmę w Polsce?

Podstawą prowadzenia działalności gospodarczej przez obcokrajowca na terenie Polski jest rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), zwłaszcza jeśli planuje on założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Proces ten wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów m.in. umowy spółki, która często musi być poświadczona notarialnie. Niezbędne jest także posiadanie przez cudzoziemca pozwolenia na pobyt uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Po zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów należy złożyć wniosek o rejestrację w sądzie rejestrowym. Zgłoszenie firmy w KRS nadaje jej osobowość prawną, co umożliwia prowadzenie działalności, zawieranie umów, otwieranie kont bankowych oraz spełnianie innych obowiązków prawnych i podatkowych. Cały proces zakładania spółki przez obcokrajowca wymaga dokładnego zrozumienia polskiego prawa, dlatego dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Obcokrajowcy pochodzący z krajów członkowskich UE i EOG, a także osoby posiadające pozwolenie na pobyt w Polsce mogą zakładać działalność na terenie naszego kraju na takich samych zasadach, co polscy obywatele. Oznacza to, że obowiązuje ich także obowiązek zarejestrowania spółki w KRS. Co jeszcze warto wiedzieć, na temat otwierania działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce? Podziel się swoimi sugestiami w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *