Zakładanie spółki przez obcokrajowcaJacy obcokrajowcy mogą założyć działalność gospodarczą w Polsce?

17 grudnia 20230

Otwartość na rynki międzynarodowe zachęca przedsiębiorców do zakładania działalności gospodarczej na terenie innych państw. Którzy cudzoziemcy mogą swobodnie otwierać firmy w Polsce? Przekonaj się, kto ma prawo prowadzić spółkę na terenie naszego kraju i na jakich warunkach.

Zakładanie firmy w Polsce przez obcokrajowca z UE i EOG

Obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także mieszkańcy Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, mają dosyć szerokie możliwości zakładania działalności gospodarczej w Polsce. Mogą oni bez przeszkód otwierać jednoosobowe firmy lub różnego rodzaju spółki. Cudzoziemcy pochodzących z krajów UE i EOG mają również możliwość założenia polskiego oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy. Co więcej, obywatelom tych państw przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych. Założenie spółki w Polsce przez obcokrajowca z jednego z państw członkowskich UE lub EOG pozwala mu łatwiej rozszerzać swoją działalność, dzięki korzystaniu z uproszczonych procedur i swobody przepływu usług.

Zakładanie spółki w Polsce przez cudzoziemca z USA lub Szwajcarii

Cudzoziemcy ze Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii nie mogą świadczyć usług transgranicznych w ramach przepisów Unii Europejskiej, jednak nadal mają wiele opcji prowadzenia firm w Polsce. Obywatele tych państw mogą sobotnie otwierać jednoosobowe działalności gospodarcze, oddziały zagraniczne, a także różne formy spółek prawa handlowego. Proces rejestracji firmy dla obcokrajowców pochodzących z USA i Szwajcarii jest uproszczony dzięki umowom dwustronnym z Polską. Stwarza to okazję do integracji zagranicznych przedsiębiorców z lokalnym środowiskiem biznesowym, stanowiąc wartość dodaną zarówno dla cudzoziemców rozwijających swoją działalność, jak i polskiej gospodarki.

Czy inni obcokrajowcy mogą założyć działalność w Polsce?

Obcokrajowcy z pozostałych krajów, aby założyć działalność gospodarczą w Polsce, muszą zwykle posiadać zezwolenie na pobyt stały, kartę rezydenta długoterminowego UE lub pozwolenie na pobyt czasowy. Prawo do otwierania firm na terenie Rzeczpospolitej mają również cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową, posiadający Kartę Polaka oraz członkowie rodzin obywateli UE.

Jeśli jednak obcokrajowiec nie spełnia żadnego z tych warunków, nie może on zarejestrować jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej ani partnerskiej. Dostępne dla niego formy prawne działalności to spółka komandytowa, akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki cudzoziemiec ma również możliwość założenia oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego lub przystąpienia do istniejącej spółki i nabywania w niej udziałów, co jest alternatywą dla zakładania własnej firmy.

Swobodę zakładania własnej działalności w Polsce mają głównie cudzoziemcy z państw UE i EOG, a także obywatele Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii. Należy jednak pamiętać, że obcokrajowcy pochodzący z pozostałych obszarów również mogą prowadzić spółki na terenie Rzeczpospolitej jednak w nieco ograniczonej formie. W naszej opinii szerokie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców sprawiają, że coraz więcej obcokrajowców decyduje się zarejestrować swoją firmę właśnie w naszym kraju.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *