Kredyty frankoweWszystko co musisz wiedzieć o kredycie frankowym

29 marca 20230

Kredyt frankowy to termin, który zna niemal każdy Polak, często budzący skrajne emocje. To forma pożyczki, która, choć początkowo przynosiła korzyści, z czasem stała się źródłem finansowych problemów dla wielu rodzin. W tym artykule przedstawimy informacje, które powinny pomóc Ci zrozumieć, jakie są mechanizmy działania, ryzyka oraz możliwe konsekwencje kredytów frankowych.

Rodzaje kredytów frankowych

Istnieją trzy rodzaje kredytów frankowych, z których wyróżniamy kredyt denominowany we Franku Szwajcarskim, kredyt walutowy zabezpieczony hipoteką na nieruchomości w Polsce oraz kredyt denominowany, zabezpieczony inną walutą. Każdy z tych rodzajów kredytów charakteryzuje się innymi warunkami spłaty i ryzykiem związanym z kursami wymiany walut.

Kredyt denominowany

Jest to tradycyjny rodzaj kredytu, w którym zarówno główna kwota kredytu, jak i spłaty są indeksowane do franka szwajcarskiego. Oznacza to, że wysokość rat kredytowych zależy od kursu wymiany CHF/PLN.

Kredyt walutowy zabezpieczony

Ten rodzaj kredytu jest udzielany w innej walucie niż PLN i zabezpieczony jest hipoteką na nieruchomości w Polsce. Klient spłaca kredyt w danej walucie, co wiąże się z ryzykiem kursowym.

Kredyt denominowany zabezpieczony inną walutą

Ten rodzaj kredytu jest udzielany w jednej walucie, na przykład we Franku Szwajcarskim, natomiast zabezpieczeniem jest inna wybrana waluta. Spłaty kredytu są wyrażane w walucie kredytu, jednak klient musi monitorować oba kursy.

Jak działają klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne, zwane też klauzulami niedozwolonymi, to postanowienia w umowach, które naruszają prawa konsumenta i zakłócają równowagę między stronami na niekorzyść konsumenta. W przypadku kredytów frankowych przykładowe klauzule abuzywne mogły dotyczyć przelicznika franka szwajcarskiego na złotówki, który był korzystniejszy dla banku niż dla klienta, czy mechanizmów zabezpieczających bank przed zmianą kursów walutowych. Zasada działania tych klauzul opierała się na przerzuceniu ryzyka walutowego na kredytobiorcę. Klauzule abuzywne są niezgodne z prawem i mogą być podważane przed sądem, co w przypadku kredytów frankowych często prowadziło do ich unieważnienia lub zmiany warunków kredytu.

Od czego zacząć walkę z bankiem o kredyt frankowy?

Pierwszym krokiem w walce z bankiem o kredyt frankowy jest zrozumienie szczegółów umowy kredytowej oraz przepisów prawnych dotyczących kredytów i klauzul abuzywnych. To pozwoli Ci ocenić, czy w podpisanych przez Ciebie dokumentach od początku były zapisy, które mogłyby być uznane za niezgodne z prawem. Ważne jest również zgromadzenie dokumentacji związanej z kredytem, takich jak umowa, aneksy, korespondencja z bankiem, a także zapisy przelewów i płatności. Następnie, zaleca się skorzystanie z pomocy specjalisty, np. adwokata czy radcy prawnego, specjalizującego się w tego typu sprawach.

Ile może trwać sprawa sądowa o kredyt frankowy?

Na ogół, sprawa sądowa o kredyt frankowy może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat. Przykładowo, sprawy pierwszej instancji często trwają od roku do dwóch lat, natomiast w przypadku odwołań czas ten może się wydłużyć. Należy również pamiętać, że nawet po zakończeniu sprawy sądowej, może nastąpić kolejny etap, egzekucja wyroku, która również może zająć sporo czasu.

Kredyt frankowy, choć początkowo atrakcyjny ze względu na niskie stopy procentowe, stał się źródłem finansowych problemów dla wielu Polaków, głównie z powodu klauzul abuzywnych, będących często źródłem ryzyka walutowego dla kredytobiorcy. Aby podjąć walkę z bankiem, kluczowe jest zrozumienie warunków umowy, zgromadzenie odpowiednich dokumentów i skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach. Proces sądowy może być długotrwały, trwając od kilku miesięcy do kilku lat, lecz jest to często konieczne, kiedy domagamy się sprawiedliwości i chcemy uzyskać korzystniejsze warunki spłaty kredytu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *