Kredyty frankoweCzy kancelaria frankowa może pomóc frankowiczowi, który spłacił kredyt?

27 marca 20230

Kancelaria frankowa, specjalizująca się w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, może być cennym wsparciem dla frankowicza, nawet kiedy spłacił on już swój kredyt. Pomimo zakończenia procesu spłaty, wielu kredytobiorców nadal zmaga się bowiem z negatywnymi skutkami związanymi z wysokimi ratami i nieprzewidywalnością kursu walutowego. Kancelarie mogą natomiast pomóc w analizie wcześniejszych umów, podpowiedzieć możliwości odzyskania nadpłat oraz udzielić porad w zakresie rozwiązań prawnych, które mogą przynieść ulgę wcześniejszym frankowiczom.

Czy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego?

Choć może się to wydawać zaskakujące, możliwe jest pozwania banku nawet po całkowitej spłacie kredytu we frankach szwajcarskich. Sytuacja taka może zaistnieć, gdy frankowicz uznaje, że został wprowadzony w błąd lub nie został w pełni poinformowany o ryzyku związanym z kredytem. Przepisy prawne, w tym przede wszystkim prawo konsumenckie, dają możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku stwierdzenia niezgodności umowy z prawem, na przykład w sytuacji, gdy klauzule umowne były niedozwolone czy też niejasne. W tym celu konsument powinien skorzystać z usług specjalistycznej kancelarii frankowej, która pomoże mu przeprowadzić procedurę prawidłowo i skutecznie.

Czy można unieważnić umowę kredytową, która została spłacona?

Unieważnienie umowy kredytowej, nawet tej, która została już spłacona, jest potencjalnie możliwe, jednak wymaga spełnienia określonych warunków prawnych. Przede wszystkim, kluczowe jest udowodnienie, że bank naruszył prawo, na przykład poprzez stosowanie niedozwolonych klauzul umownych czy nieinformowanie klienta o pełnym ryzyku związanym z kredytem frankowym.

Jak wygląda kwestia przedawnienia przy spłaconym kredycie frankowym?

Generalnie, według polskiego prawa, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z umową kredytową wynosi 10 lat. Jednak moment, od którego zaczyna biec ten termin, może zależeć od konkretnej sytuacji. W niektórych przypadkach termin ten może zacząć biec od momentu spłaty ostatniej raty kredytu, w innych zaś od momentu, kiedy frankowicz dowiedział się o swoim prawie do dochodzenia roszczeń. W związku z tym kluczowe jest, aby frankowicz, który zamierza podjąć jakiekolwiek działania prawne przeciwko bankowi, skonsultował się z odpowiednią kancelarią frankową, która jest w stanie dokładnie ocenić sytuację i podjąć odpowiednie kroki na podstawie aktualnego stanu prawnego.

Tak więc nawet pomimo spłacenia kredytu we frankach szwajcarskich, frankowicze mogą nadal doświadczać konsekwencji wynikających z zawikłanych kontraktów i fluktuacji kursu franka. W tego rodzaju sytuacjach specjalistyczna kancelaria frankowa może okazać się cennym wsparciem, pomagając w takich kwestiach jak pozywanie banku, potencjalne unieważnienie umowy kredytowej, czy dochodzenie roszczeń po upływie terminu przedawnienia.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *