Kancelaria adwokackaPrawo transportowe dla przedsiębiorców — o czym pamiętać otwierając firmę przewozową?

20 kwietnia 20240

Chcesz założyć firmę transportową? Zastanawiasz się, o co należy zadbać, otwierając tego typu działalność? Podpowiemy Ci, jakie uprawnienia są potrzebne do przewozu ładunków, abyś mógł bez przeszkód prowadzić swoje przedsiębiorstwo.

Kto może otworzyć firmę transportową w Polsce?

Otwierając działalność w branży transportowej, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie mieć wpisów w Krajowym Rejestrze Karnym, które mogłyby uniemożliwić prowadzenie tego typu działalności. Wymaga się również zarejestrowania działalności gospodarczej lub spółki w urzędzie. Przy zakładaniu firmy transportowej ważna jest także stabilna sytuacja finansowa udokumentowana odpowiednimi zaświadczeniami bankowymi lub innymi dowodami zdolności kredytowej. Warto przed założeniem działalności zapoznać się z prawem transportowym, ponieważ często organy regulacyjne wymagają przedstawienia biznesplanu, który przedstawia przemyślany sposób zarządzania firmą. W przypadku realizacji przewozów ponadgabarytowych czy też transportu towarów niebezpiecznych mogą być również wymagane specjalne licencje.

Jakie uprawnienia przydadzą się w firmie transportowej?

Do prowadzenia firmy transportowej często niezbędne są nie tylko specjalne uprawnienia, ale także odpowiednie zezwolenia na przewóz ładunków. Do najważniejszych z nich należą:

Prawo jazdy

Kierowcy zawodowi oprócz standardowego prawa jazdy kategorii B często muszą posiadać prawo jazdy kategorii C lub C+E w zależności od typu samochodów, jakimi firma zamierza dysponować. Bardzo istotne jest regularne sprawdzanie ważności prawa jazdy, a także jego aktualizacja po każdej zmianie danych osobowych lub kategorii pojazdów. Pracodawca musi też mieć pewność co do dobrego stanu zdrowia zatrudnianych kierowców, ponieważ zdolność do prowadzenia pojazdów może być ograniczona przy niektórych schorzeniach. Obowiązkowe jest również przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Uprawnienia ADR

Posiadanie certyfikatu ADR jest wymagane przy transporcie materiałów niebezpiecznych i może znacznie rozszerzyć zakres działalności firmy. Dokument ten upoważnia kierowców do przewozu m.in. materiałów wybuchowych, łatwopalnych, radioaktywnych czy też toksycznych. Szkolenia ADR odbywają się pod okiem akredytowanych instytucji i muszą być odnawiane co pięć lat. Podczas takich kursów zdobywa się wiedzę na temat odpowiedniego oznakowania pojazdów, procedur bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w przypadku wypadku. Pracodawcy, zatrudniając kierowców z certyfikatem ADR, zwiększają swoje możliwości na rynku transportowym. Zarządzanie flotą z materiałami niebezpiecznymi wymaga również szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów międzynarodowych.

Jak prowadzić transport międzynarodowy?

Firma transportowa, która chciałaby się zająć przewozem międzynarodowym, powinna stosować się do konwencji i umów, takich jak CMR dla przewozów drogowych czy konwencja dotycząca transportu morskiego i powietrznego. Przed rozpoczęciem działalności warto dokładnie zapoznać się z regulacjami celno-skarbowymi, które mogą wpływać na przepływ towarów przez granice. Każda firma transportowa powinna także zapewnić stałe szkolenia dla swoich pracowników z zakresu przepisów międzynarodowych i języków obcych, aby ułatwić im komunikację podczas przekraczania granic.
Niezbędna jest również znajomość przepisów taryfowych i celników, gdyż każde naruszenie może skutkować sankcjami finansowymi lub administracyjnymi. Pomocne wydaje się tutaj podjęcie współpracy z kancelarią prawą specjalizującą się w prawie transportowym, ponieważ niektóre regulacje obowiązujące w innych państwach mogą okazać się niejasne. Dobrym rozwiązaniem jest też utrzymanie kontaktów z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami logistycznymi w celu zapewnienia płynności operacji transportowych.

Prowadzenie firmy transportowej wymaga dobrej znajomości przepisów prawnych i regulacji, dlatego otwierając działalność, warto rozważyć konsultację z kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie transportowym. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przy zakładaniu firmy przewozowej? Podziel się swoimi sugestiami w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *