Kancelaria adwokackaCzym jest konwencja CMR i jak wpływa na prawo transportowe?

29 stycznia 20240

Nie od dzisiaj wiadomo, że transport towarów podlega ścisłym regulacjom, a firmy transportowe muszą przestrzegać określonych przepisów dotyczących przewozu ładunków. Czym jest konwencja CMR i jakie znaczenie ma dla prawa transportowego? Wyjaśniamy.

Czym jest konwencja CMR?

Konwencja CMR, znana jako Konwencja dotycząca Umowy Międzynarodowego Przewozu Towarów Drogą Samochodową, to międzynarodowy traktat wprowadzony w 1956 roku. Jej celem jest ujednolicenie przepisów regulujących przewóz drogowy towarów między krajami. Dokument ten jasno też określa prawa i obowiązki przewoźników oraz nadawców. Konwencja CMR obowiązuje m.in. w takich krajach jak Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Chorwacja, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja i Polska, ułatwiając międzynarodowy handel.

List przewozowy w ujęciu konwencji CMR

List przewozowy to jeden z najważniejszych dokumentów w międzynarodowym transporcie drogowym. Potwierdza on zawarcie umowy CMR, jednak jego obecność nie jest warunkiem koniecznym do uznania umowy za ważną. Zgodnie z przepisami prawa transportowego list przewozowy sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach, z których każdy ma identyczną wartość prawną. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla nadawcy towaru, drugi dołącza się do przesyłki, a trzeci zostaje przekazywany przewoźnikowi. W praktyce jednak często przygotowuje się więcej niż trzy kopie tego dokumentu, co wynika z potrzeby pozostawiania egzemplarzy w punktach kontroli celnych. List przewozowy powinien zawierać m.in. takie informacje jak data i miejsce jego wystawienia, nazwę i adres nadawcy oraz przewoźnika, datę i miejsce przyjęcia ładunku, określenie typu przewożonego towaru, jego liczbę sztuk i wagę, a także instrukcje dotyczące formalności celnych.

Jaka jest odpowiedzialność nadawcy?

Nadawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, które mogą wynikać z błędów lub nieścisłości w danych zawartych w liście przewozowym. Każda pomyłka w dokumentacji może prowadzić do komplikacji w procesie transportu, a nawet do prawnych konsekwencji. Gdy nadawca przekazuje do transportu ładunki niebezpieczne, spoczywa na nim obowiązek szczegółowego poinformowania przewoźnika o charakterze tych towarów. Musi on również wskazać, jakie środki ostrożności należy zastosować podczas ich przewozu.

Odpowiedzialność przewoźnika według konwencji CMR

Zgodnie z przepisami zawartymi w konwencji CMR przewoźnik jest odpowiedzialny za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, jego uszkodzenie, a także opóźnienia w dostawie. Firma transportowa ponosi konsekwencje również za zaniedbania zatrudnionych pracowników oraz pozostałych osób zaangażowanych w proces przewozu, o ile działają one w ramach swoich obowiązków. Przewoźnik nie ma możliwości uchylenia się od odpowiedzialności poprzez powołanie się na wady pojazdu używanego do transportu ani też winę osób, od których wynajął samochód.

Dzięki wprowadzeniu konwencji CRM możliwe jest stosowanie tych samych przepisów dotyczących transportu ładunków na terenie różnych państw. Reguluje ona najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością przewoźnika i nadawcy, co w naszej ocenie może być pomocne przy rozstrzyganiu sporów. Co sądzisz o procedurach konwencji CRM? Czy rzeczywiście ułatwiają one transport międzynarodowy? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *