Kredyty frankoweCzym jest i jak działa ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

16 kwietnia 20240

Osoby posiadające kredyt w zaciągnięty w szwajcarskiej walucie od lat walczą o to, by sprawiedliwości stało się zadość i aby nie musiały spłacać ogromnych kwot, które bardzo często powstały w wyniku stosowania w umowach niedozwolonych zapisów. Często takie sprawy mają swój finał na sali sądowej, gdzie sąd decyduje o tym, komu przyznać rację. Co trzeba wiedzieć na temat tego typu rozwiązania?

Czym jest ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego to porozumienie między kredytobiorcą a bankiem, które ma na celu rozwiązanie problemów wynikających z umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, takiej jak frank szwajcarski. Tego rodzaju kredyty stały się problematyczne po znacznym wzroście kursu franka szwajcarskiego, co spowodowało zwiększenie rat kredytowych oraz całkowitej kwoty do spłaty. Ugody te są często wynikiem negocjacji pomiędzy kredytobiorcą lub jego przedstawicielem, którym może być kancelaria frankowa a bankiem i zwykle wymagają indywidualnego podejścia. Warto również zaznaczyć, że mogą być wynikiem zarówno działań prawnych, jak i dobrowolnych ofert banków, które starały się dostosować do zmieniającej się sytuacji prawnej i rynkowej. Wiele banków decyduje się na takie kroki również pod presją orzecznictwa sądowego, które w Polsce zaczęło skłaniać się na korzyść kredytobiorców, uznając niektóre klauzule umowne za niedozwolone.

Jak działa ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

Kredytobiorca może skontaktować się z bankiem, aby wyrazić chęć renegocjacji warunków kredytu, bądź też bank może sam zaoferować możliwość ugody w odpowiedzi na rosnącą liczbę pozwów sądowych lub w ramach szerszej polityki. Następnie bank analizuje historię kredytową, aktualną zdolność kredytową kredytobiorcy i specyfikę dotychczasowej umowy. Celem jest zrozumienie, jakie zmiany mogą pomóc kredytobiorcy, nie powodując przy tym nadmiernego ryzyka dla banku. Na tej podstawie bank może przedstawić jedną lub więcej propozycji ugody. Mogą to być na przykład:

  • zmiana waluty kredytu,
  • obniżenie marży,
  • zamrożenie kursu waluty,
  • umorzenie części zadłużenia lub wydłużenie okresu kredytowania.

Kredytobiorca może zaakceptować propozycję, odrzucić ją lub przedstawić swoje warunki. W tej fazie często dochodzi do wielokrotnych wymian stanowisk między bankiem a kredytobiorcą. Czasami w negocjacjach uczestniczą także prawnicy lub doradcy finansowi.

Kto może zdecydować się na ugodę frankową z bankiem?

Na ugodę frankową z bankiem może zdecydować się każdy kredytobiorca, który posiada kredyt hipoteczny denominowany lub indeksowany do franków szwajcarskich i który napotyka trudności z jego obsługą lub jest zaniepokojony ryzykiem związanym z wysokimi kosztami spłaty w przyszłości ze względu na niekorzystne zmiany kursów walut.

Jeśli jesteś jedną z takich osób, to koniecznie skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie jest najlepsze wyjście z tej trudnej sytuacji.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *