Zakładanie spółki przez obcokrajowcaZakładanie spółki przez obcokrajowca w Polsce krok po kroku

18 grudnia 20230

Jesteś obcokrajowcem i chcesz założyć swoją firmę na terenie Polski? A może rozważasz rozszerzenie działalności na rynek polski? Wyjaśnimy Ci, jak wygląda zakładanie spółki w Polsce przez cudzoziemca, abyś mógł z łatwością przejść przez wszystkie niezbędne procedury.

Wybór przez obcokrajowca formy prawnej spółki

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii mają pełną swobodę w zakładaniu wszelkich typów spółek w Polsce. Mogą oni zdecydować, czy chcą prowadzić spółkę z o.o., spółkę akcyjną, komandytową, komandytowo-akcyjną lub spółkę jawną. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku obcokrajowców nienależących do wyżej wymienionych obszarów, od których może być wymagane zezwolenie na pobyt w przypadku chęci założenia spółki komandytowej lub jawnej. Z tego względu najkorzystniejszymi formami prowadzenia przez nich firmy mogą być spółka z o.o. lub spółka akcyjna. Przy zakładaniu spółki przez obcokrajowca w Polsce powinien on skonsultować się z prawnikiem, aby zrozumieć przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej.

Przygotowanie dokumentacji do rejestracji firmy

Zanim dojdzie do zarejestrowania firmy w sądzie, obcokrajowiec musi przygotować odpowiednie dokumenty. W przypadku spółki z o.o. należy sporządzić umowę spółki, która musi zostać poświadczona przez notariusza. Dokumenty powinny być zgodne z polskim prawem i zawierać wszystkie wymagane informacje, m.in. dane założycieli, siedzibę firmy czy przedmiot działalności. W przypadku obcokrajowców akty te mogą wymagać tłumaczenia przysięgłego.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Cudzoziemiec powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny online i dołączyć wszystkie przygotowane wcześniej dokumenty. Musi on także uiścić opłatę rejestracyjną, która w przypadku spółki z o.o. wynosi 600 zł (z czego 100 zł to koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Po złożeniu wniosku przez obcokrajowca KRS przeprowadza weryfikację dokumentów. Pozytywne jego rozpatrzenie jest równoznaczne ze wpisaniem firmy do rejestru i uzyskaniem przez nią osobowości prawnej. Cały proces rejestracji spółki może zająć kilka tygodni.

Otwarcie firmowego konta bankowego

Cudzoziemiec musi także otworzyć konto bankowe niezbędne do prowadzenia transakcji finansowych firmy. Do wymaganych dokumentów przy zakładaniu rachunku zazwyczaj zalicza się kopię wpisu do KRS, umowę spółki oraz dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania firmy. Niektóre banki mogą wymagać także przedstawienia planów biznesowych czy prognoz finansowych.

Zgłoszenie spółki obcokrajowca do ZUS

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie spółki do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Proces ten odbywa się poprzez złożenie odpowiednich formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Warto pamiętać, że ubezpieczeniem powinna być objęta nie tylko sama spółka, ale również jej pracownicy, jeśli cudzoziemiec zdecyduje się ich zatrudnić.

Zakładanie firmy w Polsce przez obcokrajowca to wieloetapowy proces wymagający dopełnienia różnych formalności, dlatego w naszej ocenie powinien on rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej. Co jeszcze warto wiedzieć o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej przez obywateli innych państw? Daj znać w komentarzu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »