Stopy procentowe WIBORUsunięcie WIBOR z kredytu, czy unieważnienie umowy kredytowej, która opcja jest najlepsza?

12 lutego 20230

W obliczu licznych skandali manipulacyjnych związanych z WIBOR-em wielu kredytobiorców zastanawia się, jakie są możliwości w przypadku usunięcia WIBOR z umowy kredytowej. Wśród nich dwie główne opcje wydają się najbardziej interesujące: usunięcie WIBOR i zastąpienie go innym wskaźnikiem lub unieważnienie całej umowy kredytowej. Pytanie, która z tych dwóch opcji jest najlepsza, pozostaje kwestią kontrowersyjną, zależną od indywidualnych okoliczności i potrzeb kredytobiorców. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obu rozwiązań i ich potencjalnym konsekwencjom.

Jak wyglądałby kredyt po usunięciu WIBOR z umowy?

Po usunięciu WIBOR-u z umowy kredytowej konieczne byłoby zastąpienie go innym wskaźnikiem, który stanowiłby podstawę do obliczania wysokości odsetek. Alternatywnym wskaźnikiem często proponowanym jest stopa referencyjna tak jak np. stawka referencyjna NBP. Nowy wskaźnik musiałby być wiarygodny, przejrzysty i niepodatny na manipulacje. Po wprowadzeniu takiego rozwiązania kredytobiorcy mieliby pewność, że ich rata kredytowa jest oparta na rzetelnych danych.

Jak unieważnić umowę kredytową z WIBOR?

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR może być bardziej skomplikowanym procesem, który wymaga zastosowania odpowiednich prawnych środków. W przypadku chęci unieważnienia umowy kredytowej z powodu manipulacji WIBOR-em kredytobiorcy muszą udowodnić, że zostało naruszone ich prawa i interesy. Wsparcie prawnika specjalizującego się w prawie bankowym może być niezbędne w takim procesie. Unieważnienie umowy kredytowej może prowadzić do takich konsekwencji, jak na przykład zwrot spłaconych rat, rozwiązanie umowy bez dodatkowych opłat czy zmiana wysokości zadłużenia.

Czy warto walczyć o usunięcie WIBOR z umowy?

Warto rozważyć możliwość walki o usunięcie WIBOR z umowy kredytowej ze względu na liczne skandale manipulacyjne związane z tym wskaźnikiem. Taki krok może prowadzić do uczciwszego i bardziej transparentnego systemu kredytowego. Usunięcie WIBOR może zapewnić kredytobiorcom większą pewność, że ich raty kredytowe są oparte na wiarygodnych danych, co przekłada się na większą stabilność finansową. Jednakże należy pamiętać, że proces walki o usunięcie WIBOR może być skomplikowany i czasochłonny, wymagając zaangażowania prawników oraz pewnych kosztów.

Wsunięcie WIBOR może być więc korzystniejsze dla kredytobiorcy, gdyż umożliwia utrzymanie istniejącej umowy przy zmianie parametrów odniesienia. Z drugiej strony, unieważnienie umowy może stanowić bardziej radykalne rozwiązanie, które umożliwia negocjacje nowej umowy z innymi warunkami i parametrami. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji kredytobiorcy.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »