Sprawy rozwodoweRozwód, a podział majątku – na jakich zasadach dzielony jest majątek po rozwodzie?

27 lutego 20240

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu wielu osób, które oprócz emocjonalnego obciążenia, muszą mierzyć się z koniecznością podziału wspólnie zgromadzonego majątku. Na jakich zasadach się to odbywa? O tym, poniżej!

Jakie są zasady podziału majątku?

Majątek po rozwodzie dzielony jest według ustalonych zasad. Więcej na ich temat, przeczytać można poniżej.

Wspólnota majątkowa

Standardowo małżeństwo wprowadza między małżonkami wspólnotę majątkową. Oznacza to, że większość dóbr nabytych w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowi majątek wspólny. Wyjątki stanowią m.in. dobra nabyte w drodze darowizny lub spadku, które nie wchodzą w skład wspólnego majątku, chyba że zostały wprost włączone do niego przez obu małżonków.

Zasada równego podziału

Podstawowym wyjściem przy podziale majątku jest zasada równego podziału. Oznacza to, że w sytuacji rozwodu majątek wspólny ma być podzielony na równe części, chyba że małżonkowie zdecydują się na inne rozwiązanie lub istnieją wyjątkowe okoliczności uzasadniające nierówny podział.

Wyjątki od zasady równego podziału

Prawo przewiduje możliwość odstąpienia od zasady równego podziału w pewnych sytuacjach. Może się tak zdarzyć, gdy jeden z małżonków w znacznym stopniu przyczynił się do zmniejszenia wartości majątku wspólnego lub gdy jego postępowanie było rażąco nieuczciwe. W takich przypadkach sąd może orzec podział majątku w sposób odmienny od równego.

O czym pamiętać podczas podziału majątku?

Najprostszą i najmniej konfliktową drogą podziału majątku jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami. W takiej sytuacji mogą oni samodzielnie ustalić zasady podziału, które następnie są zatwierdzane przez sąd. Jest to rozwiązanie godne polecenia, gdyż pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

W przypadku trudności z osiągnięciem porozumienia warto rozważyć mediację. Jest to forma rozwiązywania sporów z pomocą neutralnego mediatora, która może pomóc stronom znaleźć kompromisowe rozwiązanie.

Jeśli porozumienie między małżonkami jest niemożliwe do osiągnięcia, sprawą podziału majątku zajmie się sąd. W takiej sytuacji zdecydowanie zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika, który pomoże w skutecznym dochodzeniu swoich praw. Profesjonalista nie tylko zapewni reprezentację na najwyższym poziomie, ale również pomoże w zrozumieniu skomplikowanych aspektów prawnych, które mogą mieć ogromne znaczenie dla ostatecznego wyroku sądu. Dodatkowo doświadczony adwokat może znaleźć argumenty i rozwiązania, które zwiększą szanse na korzystne rozstrzygnięcie, minimalizując jednocześnie stres i obciążenie emocjonalne związane z procesem sądowym.

Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy artykuł wyjaśnił zasady podziału majątku po rozwodzie. Warto jednak pamiętać, że pomoc profesjonalisty może znacząco pomóc podczas tego procesu.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *