Kancelaria adwokackaPo jakim czasie można rozpocząć windykację należności?

28 grudnia 20230

Windykacja należności jest bardzo ważnym elementem zarządzania finansami w każdej firmie. Jest to proces, który ma na celu odzyskanie długów od klientów, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań finansowych. Chcesz wiedzieć, po jakim czasie można rozpocząć tego typu działania? Czytaj dalej!

Kiedy rozpocząć windykację?

Rozpoczęcie procesu windykacji wymaga zrozumienia dwóch momentów: tego gdy termin płatności faktury upływa oraz gdy roszczenie ulega przedawnieniu. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie tych dwóch aspektów.

Windykacja po upływie terminu płatności

Najlepszym momentem do rozpoczęcia działań windykacyjnych jest moment, gdy termin płatności faktury minął. Warto jednak najpierw skontaktować się z dłużnikiem i upewnić się, czy opóźnienie nie wynika z nieporozumienia, czy błędu administracyjnego.

Przedawnienie należności

Należy pamiętać o terminach przedawnienia roszczeń. W naszym prawie ogólny termin przedawnienia dla większości roszczeń wynosi trzy lata, jednak istnieją wyjątki zależne od specyfiki zobowiązania. Na przykład, roszczenia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej często mają krótsze terminy przedawnienia. Ponadto warto zauważyć, że prawo przewiduje możliwość przedłużenia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia w określonych sytuacjach, na przykład w przypadku uznania długu przez dłużnika.

Jakie są metody windykacji?

Proces odzyskiwania należności składa się z kilku etapów, które można rozważyć w zależności od sytuacji. Na początku warto rozpocząć od polubownej windykacji, która jest najmniej inwazyjną metodą i może obejmować negocjacje, plany spłat, czy mediację. Jest to często preferowana metoda ze względu na mniejsze koszty i utrzymanie dobrych relacji z dłużnikiem. W przypadku, gdy metody polubowne zawiodą, następnym krokiem może być windykacja sądowa. W tym procesie, po złożeniu pozwu i przeprowadzeniu postępowania, można uzyskać wyrok sądowy, czyli tytuł egzekucyjny. Umożliwia on przejście do ostatniego etapu, jakim jest windykacja komornicza. Jest to przymusowe egzekwowanie należności, realizowane przez komornika na podstawie wydanego przez sąd tytułu egzekucyjnego. Ten etap jest najbardziej bezpośredni i może obejmować zajęcie majątku dłużnika, jednakże jest też najbardziej kosztowny i czasochłonny.

Jak prowadzić windykację?

W procesie windykacji należności, ważne jest utrzymanie rzetelnej dokumentacji wszystkich interakcji z dłużnikiem, co może być pomocne w ewentualnym postępowaniu sądowym. Równie istotna jest komunikacja – utrzymanie otwartych i profesjonalnych kanałów komunikacji z dłużnikiem może ułatwić osiągnięcie porozumienia i uniknąć dalszych kroków prawnych. Ponadto zalecana jest też elastyczność w negocjacjach, tak aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron, co może prowadzić do szybszej spłaty długu i zachowania dobrych relacji.

Bez wątpienia windykacja jest procesem, który wymaga zarówno wiedzy prawniczej, jak i umiejętności negocjacyjnych. Jeśli potrzebujesz pomocy w odzyskaniu swoich należności, odezwij się do nas!

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *