Kancelaria adwokackaJakie są najważniejsze obowiązki przewoźnika według prawa transportowego?

23 grudnia 20230

Przewóz osób jest ściśle regulowany przez prawo transportowe. W dzisiejszym artykule omawiamy najważniejsze obowiązki przewoźników według prawa transportowego, czytajcie dalej, żeby dowiedzieć się więcej!

Przestrzeganie harmonogramów

Przewoźnik, zobowiązany do przestrzegania harmonogramów przyjazdów i odjazdów, musi dostosować swoją działalność tak, aby zapewnić punktualność usług transportowych. To zobowiązanie obejmuje zarówno regularne linie komunikacyjne, jak i usługi przewozowe na żądanie. Przewoźnik jest odpowiedzialny za zarządzanie czasem, zasobami i logistyką, aby minimalizować opóźnienia i zakłócenia w podróży, nawet w sytuacjach trudnych, takich jak zmienna pogoda, natężenie ruchu, awarie pojazdów lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Odpowiedzialność za przedwczesny odjazd lub opóźnienie

W przypadku przedwczesnego odjazdu środka transportowego, przewoźnik odpowiada za szkody poniesione przez podróżnych, którzy zakupili bilety i nie mogli skorzystać z transportu​. Dodatkowo, prawo transportowe UE nakłada na przewoźników dodatkowe obowiązki, w tym zapewnienie pasażerom odszkodowania i wsparcia w przypadku odwołania lub opóźnienia podróży. W przypadku opóźnień powyżej 90 minut, przewoźnicy muszą oferować posiłki i zakwaterowanie​.

Zapewnienie odpowiednich warunków podróży

Obowiązkiem przewoźnika jest zapewnienie bezpiecznych, higienicznych i komfortowych warunków podróży. Obejmuje to kontrole pojazdów, zatrudnienie przeszkolonego personelu oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobistego podróżnych​. Regularne i dokładne inspekcje techniczne pojazdów są niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa. Obejmuje to sprawdzanie stanu opon, hamulców, oświetlenia, oraz innych komponentów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo jazdy.

​Odpowiedzialność za bagaż podróżnego

Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż podróżnego wynika bezpośrednio z umowy przewozu. W przypadku, gdy bagaż podręczny ulegnie uszkodzeniu z winy przewoźnika, na nim spoczywa obowiązek naprawienia szkody. Odpowiedzialność ta może obejmować różne formy rekompensaty, takie jak wypłata odszkodowania, naprawa uszkodzonego bagażu lub zastąpienie go nowym, jeżeli naprawa nie jest możliwa. Przewoźnik musi wykazać należytą staranność w obsłudze i przechowywaniu bagażu podróżnych. Odpowiedzialność ta jest ograniczona jedynie w sytuacjach, gdy do uszkodzenia doszło z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak naturalne właściwości bagażu czy działania trzecich stron.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia

Przewoźnicy są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC, które pokrywa roszczenia finansowe związane z ich działalnością. Jest to forma zabezpieczenia, która umożliwia poszkodowanym uzyskanie odszkodowania bez konieczności angażowania przewoźnika w długotrwałe i kosztowne procesy sądowe. Ubezpieczenie OC przewoźników zapewnia więc szybką i efektywną rekompensatę dla osób poszkodowanych, jednocześnie chroniąc przewoźnika przed bezpośrednimi skutkami finansowymi roszczeń.

Przewoźnicy muszą spełnić szereg obowiązków, by zapewnić podróżującym bezpieczną i komfortową podróż. Każda firma transportowa musi przestrzegać obowiązków, które narzucane są przez prawo transportowe. Masz jakieś pytania związane z tym tematem? Skontaktuj się z nami.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *