Zakładanie spółki przez obcokrajowcaJak wygląda zakup spółki przez obcokrajowca w Polsce?

5 stycznia 20240

Na rynku często można obserwować sprzedaże różnych firm. Czy możliwy jest jednak zakup spółki przez obcokrajowca? Jeśli zastanawiasz się, na jakich zasadach cudzoziemcy mogą kupić dany biznes, czytaj dalej, bo w poniżej wyjaśniamy kwestie zezwoleń i warunków takich transakcji.

Jak obcokrajowiec może uzyskać zezwolenie na zakup udziałów?

Proces uzyskania zezwolenia na zakup udziałów w polskiej spółce przez obcokrajowca rozpoczyna się od złożenia wniosku do właściwego urzędu, który powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak szczegółowy plan inwestycyjny, informacje o potencjalnym nabywcy oraz charakterze działalności spółki. Przed zakładaniem spółki w Polsce przez obcokrajowca, warto skonsultować się ze specjalistami, bo działalność skupiająca się na przykład na energetyce, wymagać może uzyskania dodatkowych zezwoleń ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Ważne jest, aby cudzoziemiec wykazał się transparentnością i dostarczył wszystkie wymagane przez urząd informacje, bo może to znacząco przyspieszyć cały proces.

Jacy cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia na zakup spółki w Polsce?

Zasadniczo, obywatele oraz podmioty gospodarcze z krajów należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii mogą nabywać udziały w polskich spółkach bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Jest to związane z zasadami swobody przepływu kapitału, obowiązującymi w obrębie tych obszarów, które promują integrację gospodarczą i inwestycyjną. Wyjątek ten ma na celu ułatwienie transakcji gospodarczych i inwestycji międzynarodowych, jednocześnie wspierając rozwój rynku wewnętrznego. Jednakże nawet w tych przypadkach, inwestorzy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa korporacyjnego i podatkowego.

Jakie są warunki uzyskania zezwolenia na zakup spółki przez cudzoziemca?

Przede wszystkim, cudzoziemiec musi przedstawić szczegółowy wniosek do odpowiedniego urzędu, zawierający kompletną dokumentację dotyczącą planowanej transakcji. Wymagane dokumenty często obejmują informacje o tożsamości nabywcy, plan inwestycyjny, a także dane dotyczące finansów i struktury zarządzania spółki, którą chce nabyć. W niektórych przypadkach, na przykład przy zakupie spółek w sektorach strategicznych dla gospodarki narodowej, takich jak energetyka czy telekomunikacja, konieczne może być dodatkowe uzasadnienie, jak transakcja wpisuje się w interes publiczny lub bezpieczeństwo narodowe. Procedura ta często wymaga także przeprowadzenia analizy przez odpowiednie organy regulacyjne, które oceniają potencjalne skutki transakcji z perspektywy rynkowej i bezpieczeństwa.

Jasno więc widać, że zakup spółki przez obcokrajowca jest możliwy, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest odpowiednie zezwolenie, szczególnie dla obywateli i podmiotów z państw spoza UE i EOG. A czy Ty uważasz, że zezwolenia na zakup spółki w Polsce to dobry pomysł?

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *