Zakładanie spółki przez obcokrajowcaCzy obcokrajowiec może założyć w Polsce firmę bez konieczności przyjazdu do Polski?

3 stycznia 20240

Polska się rozwija, coraz więcej obcokrajowców decyduje się na zakładanie firmy właśnie tutaj. W dzisiejszym artykule podpowiemy, czy możliwe jest, żeby założyć firmę bez konieczności przyjazdu do Polski. Jeśli jesteś obcokrajowcem i zastanawiasz się, czy rozpocząć własny biznes, to czytaj dalej.

Jak wygląda rejestracja firmy przez obcokrajowca?

Rejestracja JDG wymaga wypełnienia formularza CEIDG-1, dostępnego online. W przypadku spółek z o.o. proces jest bardziej skomplikowany i kończy się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)​. Obcokrajowcy mają prawo założyć w Polsce firmę, w tym jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z o.o., bez konieczności przyjazdu do Polski. Proces ten wymaga jednak spełnienia szeregu formalności, o czym powiemy w dalszej części artykułu.

Czy obcokrajowiec może założyć w Polsce firmę przez internet?

Tak, obcokrajowiec może założyć w Polsce firmę przez internet. Proces ten został uproszczony dzięki systemowi online, umożliwiającemu rejestrację różnych form działalności gospodarczej bez konieczności obecności w Polsce. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), dostępnego online. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), proces założenia firmy może być również zrealizowany przez Internet, korzystając z systemu S24.  ​Warto jednak zaznaczyć, że obcokrajowcy spoza UE, USA i Szwajcarii muszą posiadać odpowiednie zezwolenia na pobyt w Polsce, aby móc prowadzić działalność gospodarczą​. Ponadto, obcokrajowcy bez numeru PESEL mogą napotkać na pewne ograniczenia w dostępie do usług online i mogą być zmuszeni do dopełnienia niektórych formalności w sposób tradycyjny​.

Zawarcie umowy spółki przez pełnomocnika

Zawarcie umowy spółki przez pełnomocnika jest procesem, który umożliwia założenie spółki handlowej, takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), bez konieczności obecności wszystkich wspólników. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla obcokrajowców, którzy chcą założyć firmę w Polsce, ale nie mogą lub nie chcą przyjeżdżać do kraju wyłącznie w celu podpisania umowy spółki. Pełnomocnik, działając na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, może zawrzeć umowę spółki w imieniu mocodawcy. W przypadku sp. z o.o. umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego.

Rejestrowania spółki w sposób uproszczony

Rejestrowanie spółki w Polsce w sposób uproszczony jest możliwe, szczególnie w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Proces ten został ułatwiony dzięki systemowi online, znanemu jako system S24, który umożliwia szybką i efektywną rejestrację spółek. 

Rejestracja spółki przez system S24 odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz ten zawiera podstawowe informacje o spółce, takie jak dane wspólników, wysokość kapitału zakładowego, siedziba firmy itp. Wszyscy wspólnicy muszą podpisać umowę spółki za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Po pozytywnej weryfikacji spółka zostaje zarejestrowana w KRS, po tym spółka musi być zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz GUS (Główny Urząd Statystyczny).

Jak widać, można założyć firmę przez obcokrajowca bez przyjazdu do Polski. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wizyta w kraju może być jednak konieczna, dlatego warto dokładnie przeanalizować sam proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce. Macie jeszcze jakieś pytania w związku z zakładaniem firmy?

 

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *