Kancelaria adwokackaCzy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej dziecka?

23 maja 20240

Czy z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą skorzystać tylko osoby pełnoletnie? Ile lat trzeba ukończyć, aby złożyć wniosek do sądu? Przeczytaj nasz artykuł, aby przekonać się, czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości osoby małoletniej.

Czy jest minimalny próg wieku do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

W Polsce prawo upadłościowe nie określa minimalnego wieku dłużnika. Oznacza to, że teoretycznie każda osoba fizyczna może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak procedury z tym związane są skierowane przede wszystkim do osób pełnoletnich, które samodzielnie zawarły umowy kredytowe lub inne zobowiązania finansowe. W sytuacji, gdyby dziecko miało nieuregulowane zobowiązania wynikające z działań rodziców lub opiekunów, upadłość konsumencka musiałaby być rozpatrywana w kontekście ich odpowiedzialności. Należy również podkreślić, że proces upadłościowy wiąże się z zarządzaniem majątkiem przez syndyka, co wydaje się być dosyć problematyczne w przypadku osoby małoletniej.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką wobec dziecka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec dziecka jest bardzo skomplikowane z punktu widzenia prawa, dlatego rzadko spotyka się tego typu sprawy. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą samodzielnie zawierać umów ani też zaciągać zobowiązań finansowych. Zatem ewentualne długi dziecka zazwyczaj wynikają z działań dorosłych. W sytuacji, gdyby miało ono zobowiązania, np. z powodu odpowiedzialności cywilnej, procedura upadłościowa musiałaby uwzględniać zgodę sądu rodzinnego. W praktyce oznaczałoby to konieczność dokonania przez organy sądowe szczegółowej analizy, która wykazałaby, że ogłoszenie upadłości jest w najlepszym interesie osoby małoletniej, a także zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

Czy dziecko może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Dziecko nie ma zdolności prawnej do samodzielnego składania wniosków o upadłość konsumencką. Taki dokument musiałby zostać złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego działającego w jego imieniu. Warto też zaznaczyć, że procedura upadłości konsumenckiej wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak udokumentowanie stanu niewypłacalności. Koszty związane z postępowaniem również mogą stanowić dodatkową barierę. W praktyce wnioski o upadłość konsumencką są składane głównie przez osoby dorosłe, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Chociaż ogłoszenie bankructwa osobistego w imieniu dziecka jest możliwe, to wymaga specjalnej zgody sądu rodzinnego i spełnienia wszystkich wymaganych przepisów prawnych​.

Z reguły upadłość konsumencka dotyczy osób pełnoletnich w pełni odpowiadających za zaciągnięte zobowiązania finansowego i zadłużenie. W naszej opinii pozwala to zabezpieczyć interesy dzieci, które nie mają zdolności do czynności prawnych. Potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa upadłościowego? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *