Kredyty frankoweCzemu Twoja umowa kredytu frankowego może być nieważna? Adwokat wyjaśnia

21 maja 20240

Twoja umowa kredytu frankowego może być nieważna, a Ty możesz odzyskać nadpłacone pieniądze. Dowiedz się, jakie klauzule umowne mogą działać na Twoją korzyść i jak skorzystać z pomocy prawnika, by walczyć o swoje prawa i poprawić swoją sytuację finansową.

Wadliwa konstrukcja umowy kredytu frankowego

Umowy kredytów frankowych często zawierają klauzule, które mogą być uznane za nieważne z powodu ich wadliwej konstrukcji. Przykładem są postanowienia, które dają bankom jednostronną możliwość ustalania kursów przeliczeniowych franka szwajcarskiego. Takie działanie może być uznane za nieuczciwe, ponieważ stawia kredytobiorcę w niekorzystnej sytuacji, pozbawiając go możliwości przewidzenia rzeczywistego kosztu kredytu.

Brak wpływu kredytobiorcy na zakres zobowiązania

Kolejnym problemem jest brak wpływu kredytobiorcy na zakres swojego zobowiązania. Banki często wprowadzały do umów klauzule, które umożliwiały im dowolne kształtowanie wysokości rat w zależności od kursu franka szwajcarskiego. Kredytobiorca nie miał możliwości negocjowania tych warunków, co prowadziło do sytuacji, w której całkowite koszty kredytu były niemożliwe do przewidzenia. Przykładowo, w 2008 roku, gdy kurs franka gwałtownie wzrósł, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

Brak możliwości negocjowania warunków umowy kredytu frankowego

Niewielu kredytobiorców miało realną możliwość negocjowania warunków umowy kredytu frankowego. Banki często narzucały swoje warunki, a kredytobiorcy, nie mając innego wyboru, podpisywali umowy zgodnie z propozycją banku. Taka praktyka może być uznana za naruszenie dobrych obyczajów i zasady swobody umów. Umowy kredytów frankowych często zawierają klauzule, które mogą być uznane za nieważne z powodu wadliwej konstrukcji, braku wpływu kredytobiorcy na zakres zobowiązania oraz niemożności negocjowania warunków. Jeśli masz kredyt we frankach, warto skonsultować się z prawnikiem, aby zbadać możliwość unieważnienia umowy. Może to przynieść wymierne korzyści finansowe i pozwolić uniknąć nadmiernych kosztów.

Nierówność stron w umowach kredytowych

Umowy kredytowe we frankach szwajcarskich często cechowały się znaczną nierównością stron. Banki posiadały zdecydowanie większą wiedzę i doświadczenie, co dawało im przewagę nad kredytobiorcami. W efekcie wiele osób zaciągało kredyty, nie mając pełnej świadomości ryzyka związanego z wahaniami kursów walutowych.

Nierówność ta prowadziła do sytuacji, w których kredytobiorcy byli nieświadomi rzeczywistych kosztów kredytu i nie byli w stanie prawidłowo ocenić swojej zdolności kredytowej. Banki natomiast, korzystając z przewagi informacyjnej, mogły narzucać niekorzystne warunki umowy.

Jeśli masz wątpliwości co do ważności swojej umowy kredytowej, skontaktuj się z nami. Nasz zespół doświadczonych prawników pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości działania.

zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *