prawnik Jakub Kruszyński

Jakub Kruszyński

prawnik

Absolwent jednolitych magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2022 roku obronił pracę magisterską na temat Naruszenia dobrego imienia osób fizycznych w Internecie w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej.

Podczas studiów odbywał staż w kancelarii adwokackiej, w której zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

W ramach praktyki zawodowej w Kancelarii Prawnej ZKZ zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prowadząc sprawy o stwierdzenie nieważności umów o kredyty waloryzowane do waluty obcej.

W kręgu jego zainteresowań prawniczych znajdują się przede wszystkim zagadnienia z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Do jego zainteresowań pozaprawniczych należą kino, piłka nożna, muzyka heavymetalowa, historia i literatura science-fiction.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

e-mail: prawnik Jakub Kruszyński

Translate »