adwokat Bartosz Słabosz

adwokat Bartosz Słabosz

wspólnik Kancelarii Prawnej ZKZ

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 2018-2020 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, gdzie zdobył praktyczne doświadczenie w sądach wszystkich instancji oraz jednostkach prokuratury, z obrębu apelacji wrocławskiej.

Od 2021 roku współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, jako prowadzący wykłady z zakresu prawa gospodarczego dla studentów kierunku Executive MBA.

W swojej dotychczasowej ponad dziesięcioletniej praktyce zawodowej opartej na zrozumieniu zróżnicowanych potrzeb klientów. Mecenas wyspecjalizował się zarówno w obsłudze firm jak i klientów indywidualnych. Prowadzi wszelkiego rodzaju sprawy cywilne i karne, również te związane z prawem gospodarczym, prawem transportowym oraz prawem pracy.
W szczególności zajmuje się sprawami rozwodowymi, sprawami z zakresu kontroli postanowień umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem oraz spraw sukcesji spadkowej.

Mecenas stale reprezentuje też klientów w sprawach i procesach dotyczących:

  • kontroli postanowień umownych (w tym kredytów frankowych);
  • postępowań w przedmiocie podziału majątku wspólnego i działu spadku oraz w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym podziału nieruchomości;
  • błędów medycznych;
  • spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym, w tym przestępstw i wykroczeń popełnionych po alkoholu, a także wszelkich przestępstw związanych z obrotem majątkiem oraz przestępstw związanych z substancjami niedozwolonymi;
  • spraw administracyjnych między innymi dotyczące roszczeń z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz dotyczące ekwiwalentu za utracony urlop w służbach mundurowych.

Mimo szerokiej specjalizacji, Mecenas przyznaje, że jego zawodowa pasja skupia się na sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za doznaną krzywdę, także związaną z wyrokami i decyzjami wydanymi wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Mecenas stawia sobie wyzwania nie tylko w pracy, ale również w czasie wolnym, w trakcie którego uprawia sporty wytrzymałościowe (m.in. maraton w Krakowie oraz ukończony triathlon na dystansie IronMan). Jest pasjonatem siatkówki (w czasie studiów reprezentował barwy AZS Uniwersytetu Wrocławskiego), piłki nożnej i kolarstwa.

e-mail: adwokat Bartosz Słabosz