prawnik Anna Ziegert-Niewiadomska

Anna Ziegert-Niewiadomska

prawnik, kierownik ds. odszkodowań

Anna Ziegert-Niewiadomska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego na temat tymczasowego aresztowania. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada wieloletnią praktykę zawodową, która trwa od 2011 r. Głównie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Lata pracy pozwoliły zdobyć jej bogate doświadczenie w różnych rodzajach spraw w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego i tym samym pomagając osobom poszkodowanym w uzyskaniu należnych im świadczeń.

Obecnie kieruje działem odszkodowań. Prowadzi sprawy przed zakładami ubezpieczeń, organami administracji publicznej i podmiotami prywatnymi. Zajmuje się także sprawami na drodze sądowej.

Obszar jej działalności zawodowej obejmuje sprawy z zakresu szkód osobowych, szkód majątkowych, błędów medycznych, ubezpieczeń społecznych oraz dochodzenia świadczeń odszkodowawczych dla osób represjonowanych, a także ochronę praw konsumentów w sprawach z deweloperami w szczególności dotyczące kar umownych. W kręgu jej zainteresowań są sprawy z szeroko pojętej odpowiedzialności cywilnej, roszczenia wynikające z dobrowolnych umów ubezpieczenia, wypadki przy pracy oraz prawo rodzinne.

Prywatnie lubi piec ciasta, oglądać seriale i szyć. W wolnym czasie wybiera się na wycieczki, w czasie których można odkrywać przyrodę, a także urokliwe miejsca i zabytki.

e-mail: prawnik Anna Ziegert-Niewiadomska

Translate »