aplikantka radcowska Alicja Kononowicz

Alicja Kononowicz

aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii przy Uniwersytecie Wrocławskim.
Autorka pracy magisterskiej pt. „Warunkowe zawieszenie wykonania kary w prawie karnym i prawie wykroczeń”, przygotowanej w Katedrze Prawa o wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już od czasów studiów m.in. poprzez praktyki w sądach, prokuraturze, kancelarii notarialnej oraz wrocławskich kancelariach adwokacko-radcowskich. Ponadto udzielała porad prawnych pro bono w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczka programu praktyk organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie w 2019 r.

Do kręgu zainteresowań należą szeroko rozumiane prawa człowieka oraz prawo konstytucyjne. Interesuje się zagadnieniami takimi jak: operatywność praw człowieka, postępowania strategiczne, a także wpływem populizmu na ochronę praw człowieka.
Uczestniczka konferencji naukowych i autorka artykułów.

Swoje zainteresowania przekłada na pracę zawodową poprzez zajmowanie się sprawami,
których przedmiotem jest ochrona podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela.

Specjalizuje się w sprawach z dziedziny szeroko pojętego prawa cywilnego.
Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony praw konsumentów, czy z zakresu zabezpieczenia społecznego dot. obniżenia emerytury byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

W Kancelarii Prawnej ZKZ zajmuje się głównie postępowaniami sądowymi z bankami dotyczącymi kredytów waloryzowanych do waluty obcej, a także kredytów oprocentowanych wskaźnikiem Wibor. Reprezentuje konsumentów również w sporach przeciwko deweloperom w przedmiocie stosowania postanowień niedozwolonych. Nie wyobraża sobie życia zawodowego bez sali rozpraw.

W wolnym czasie wolnym sięga po książkę lub jeździ rowerem. Wielbicielka teatru, musicali i opery.

Wykazuje się znajomością języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

e-mail: aplikantka radcowska Alicja Kononowicz