prawnik Agata Bigoń

Agata Bigoń

prawnik

Absolwentka jednolitych magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską w 2022 roku w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego, której temat brzmi System źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Dotychczas odbywała praktyki we wrocławskiej kancelarii adwokackiej, a od 2020 roku zasila zespół Kancelarii Prawnej ZKZ.

W ramach praktyki zawodowej w Kancelarii Prawnej ZKZ zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, szczególnie w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym także sprawami z zakresu tzw. polisolokat.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki błędów medycznych, którą zajmuje się również w ramach praktyki w kancelarii.

Agata w 2023 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, co pozwoliło jej się wyspecjalizować w tej dziedzinie.

W kręgu zainteresowań prawniczych Agaty Bigoń znajdują się przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa medycznego, a także prawa rodzinnego. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka gry w badmintona, niegdyś zawodniczka brydża sportowego.

e-mail: prawnik Agata Bigoń